Leerkrachten van de Vlaardingse Dagschool Erasmus staken!

Schoolapp

Op woensdag 12 september was onze school dicht. Een groot deel van het team deed mee aan de estafettestaking in Rotterdam. Ondanks een (kleine) salarisverhoging en het vrijkomen van geld voor het verminderen van de werkdruk, is de nood in het onderwijs nog steeds erg hoog. In 2020 zal het lerarentekort zijn opgelopen naar ruim 4000 leerkrachten. Dat zal er voor zorgen dat de klassen groter worden, klassen wekelijks naar huis worden gestuurd, de kwaliteit van het onderwijs zal afnemen en de werkdruk voor leerkrachten nog meer zal toenemen. De stakende leerkrachten vinden dit onacceptabel en lieten dit merken door mee te lopen met een protestmanifestatie in Rotterdam. Hopelijk zal de politiek in aanloop luisteren naar deze actie en daadwerkelijk investeren in de de toekomst van Nederland: onze leerlingen!