Lekker Fit!

Lekker Fit! 

Met het programma Rotterdam Lekker Fit! zet de gemeente Rotterdam zich sinds 2005 in om overgewicht en bewegingsarmoede bij Rotterdamse kinderen tot en met 12 jaar tegen te gaan. Lekker Fit! is een lespakket voor groep 1 t/m 8 van de basisschool over voeding, bewegen en het maken van gezonde keuzes. Op een speelse manier worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met de voordelen van een gezonde leefstijl. In een positieve benadering staat fitheid centraal: Fit zijn is fijn!

Lekker-Fit op school
CBS De Sleutel is ook een Lekker Fit! school. Dat wil zeggen dat er op onze school veel aandacht is voor het maken van gezonde keuzes, stimuleren we veel en regelmatig bewegen, zoeken we de samenwerking op met sportverenigingen en letten we op onze voeding.

Extra beweegmomenten

De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben allemaal 3 beweegmomenten per week. De groepen 3,4,7 en 8 krijgen 3 keer per week gymles van de vakleerkracht bewegingsonderwijs. De groepen 5 en 6 krijgen 2 keer per week gymles van de vakleerkracht en hebben schoolzwemmen als derde beweegmoment. 

Lekker Fit Water

Een belangrijke oorzaak van overgewicht is een hoge consumptie van suikerrijke drankjes. Een gezond alternatief is het wennen aan het drinken van kraanwater. Bij ons op school krijgt iedere leerling een eigen bidon. De kinderen mogen tijdens de gymlessen water drinken en elke klas heeft minimaal 2 water-drink momenten per dag.

Voeding en gezonde keuzes
We stimuleren de kinderen om geregeld fruit te eten. Vaak is er in de klas fruit aanwezig en kunnen kinderen proeven en krijgen dan een gezond tussendoortje. Verder is er een aantal keer per jaar extra aandacht voor fruit eten. Bijvoorbeeld tijdens de Lekker Fit week. Alle kinderen van groep 1 t/m groep 8 werken twee keer per jaar uit de Lekker Fit boekjes. Daarnaast zijn er soms workshops voor ouders en leuke activiteiten voor kinderen die te maken hebben met voeding en verantwoorde keuzes. 

Lunchen / Overblijven
Wij zijn een Lekker Fit school en stellen het dan ook op prijs als u een gezonde lunch mee geeft aan u kinderen. Onder een gezonde lunch verstaan wij: boterhammen en groente/fruit. U hoeft uw kind geen drinken mee te geven, het mag wel. Op onze school stimuleren wij het drinken van kraanwater het is een gezond alternatief omdat veel kinderen te veel zoete drankjes drinken. 

Trakteren
Wij trakteren op school volgens het Lekker Fit motto: Eén is genoeg en klein is oké. Dit betekent dat kinderen geen grote traktaties mogen uitdelen en dat iets kleins net zo leuk kan zijn. We hebben verschillende gezonde en leuke voorbeelden op school. Verder zetten we kinderen met gezonde traktaties in het zonnetje.

Sport workshops
De kinderen krijgen een aantal keer per jaar sport workshops tijdens de gymlessen. Verschillende sporten komen aan bod zodat kinderen breed geïntroduceerd worden in de sportcultuur en zelf kunnen bepalen welke sport het best bij ze past. 

Schooldiëtiste
Aan het begin van het schooljaar doen we een fit-test. Hierbij werken de kinderen 12 onderdelen af die te maken hebben met kracht, snelheid, conditie en lenigheid. Bij de fit-test worden de kinderen ook gemeten en gewogen. Dit doet onze schooldiëtiste. Ouders dienen altijd eerst toestemming te geven voor de fit-test. Kinderen kunnen gedurende het jaar opgeroepen worden door onze schooldiëtiste.  

 Fruitacties
We stimuleren de kinderen om geregeld fruit te eten. Verder is er een aantal keer per jaar extra aandacht voor fruit eten. Bijvoorbeeld tijdens de Lekker Fit week en doen we geregeld mee met de schoolfruit actie.
Ouders hebben een belangrijke rol in de leefstijl van hun kinderen. In de materialen van Lekker Fit! staan daarom veel tips om ouders bij de lessen te betrekken, zodat het geleerde ook thuis in de praktijk wordt gebracht. Zo krijgen de kinderen 2 keer per jaar een Lekker Fit! werkboekje mee naar huis met een onderwerp erin dat uw kind kennis laat maken met een gezond aspect van eten, drinken en/of sporten. Het bewegingsonderwijs dient erop gericht te zijn dat het bewegen altijd centraal staat. De kinderen komen naar de gym om te bewegen. Zeker op de basisschool wanneer de kinderen nog vrij bewegen moet daar ook gretig gebruik van worden gemaakt. Het gaat er in het onderwijs in bewegen om op een kansrijke en verantwoorde wijze te leren deelnemen aan bewegingssituaties. Dat kan alleen als de leerlingen ook leren over bewegen. 
Wat ze leren in de les over bewegen zouden ze ook in de bewegingscultuur kunnen toepassen. De kans dat een leerling het in het bewegingsonderwijs geleerde in overeenkomstige situaties kan toepassen, wordt beïnvloed door het inzicht dat het kind heeft in de aard van de overeenkomsten. Dit betekent dat er in de lessen aandacht besteed wordt aan meerdere rollen binnen bewegen. Een meervoudige handelingsbekwaamheid is van belang voor het deelnemen aan bewegingssituaties. Al deze punten zijn van belang voor een blijvende deelname aan bewegingsactiviteiten. 
Iedereen is hierbij welkom om bij te dragen! Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de Rotterdamse jeugd opgroeit in een omgeving waarin de gezonde keuze gemakkelijk en vanzelfsprekend is.

Meer informatie kunt u vinden op: 
http://www.rotterdamlekkerfit.nl