De INFO is een uitgave met actuele informatie voor ouders en kinderen. De INFO verschijnt elke 3 weken, vakanties niet meegeteld. De INFO wordt aan de kinderen mee naar huis gegeven.
Op deze pagina kunt u de meest recente INFO's bekijken.

Voor het bekijken van de INFO heeft u het programma Adobe Reader nodig. Op veel computers staat dat al geïnstalleerd. Zo nodig kunt u Adobe Reader gratis downloaden op 

http://www.adobe.com/nl/products/reader.html 

Klik op één van de hieronder staande INFO-nummers die u wilt bekijken.

Klik op de knop 'Vorige' linksboven om weer terug te keren naar de website.

 

Klik hier voor INFO nummer 2 van 23-02-2017.

Klik hier voor INFO nummer 1 van 10-10-2016.

Klik hier voor INFO nummer 12 van 30-06-2016.