CBS De Sleutel

 

Welkom op de website van

 CBS De Sleutel 

     

 

 Bij ons op school werken wij met

hart, hoofd en handen!’

De bedoeling van het onderwijs binnen onze school is om de talenten, die alle kinderen hebben, te helpen ontdekken en te ontplooien. De school wil voor onze kinderen een sleutel naar succes zijn, dat wil zeggen:

  • een sleutel naar ontwikkeling van kennen en kunnen.
  • een sleutel naar ontwikkeling van hart, hoofd en handen.   
     
  • een sleutel naar de ontwikkeling van sociale vaardigheden.
  • een sleutel tot het ontdekken en ontwikkelen van talenten.
  • een sleutel voor respect en menselijke waardigheid.
  • een sleutel naar internationale betrekkingen en wereldburgerschap.

We willen een school zijn, waar kinderen zich thuis voelen. De school moet een plaats zijn waar kinderen ritme, rust en duidelijke regels ervaren. We willen ook dat de kinderen de wereld leren kennen door kennis op te doen en vaardigheden te leren.

Leertijduitbreiding.

Om onze visie zo goed mogelijk vorm te geven geeft ons team 6 uur extra les in de week. Dit houdt in dat de kinderen ‘s morgens om 8:30 uur naar school komen en dat de kinderen op school blijven tot 15:45 uur. Onze kleuters en de schakelklas kinderen blijven tot 14:30 op school.

De keuze om VDA te worden is een geweldige kans om onze kinderen een breed onderwijspakket aan te bieden en onze visie te realiseren. Het VDA geeft ons de kans om op een aantal belangrijke punten ons onderwijs kwalitatief te verbeteren

1. Meer tijd voor rekenen, taal en wereldoriëntatie.
2. Komen tot een breder onderwijspakket.
3. Het team versterken met vakkrachten.
4. Ontdekken en ontwikkelen van talenten
5. Vergroten en verbeteren van de ouderbetrokkenheid

Wilt u meer over onze school weten, kom dan gerust eens langs of kijk verder op onze website!